Юридикалык маалымат


Укуктук маалымат бөлүмүндөгү билдирүү Сайттагы жайгаштырылган баардык макалалар автордун жеке менчиги болуп саналат. Макалаларды колдонууда сайттагы шилтемени колдонуу зарыл, эгерде бул маалымат интернет айдыңынан алынган болсо гипер шилтемени колдонуу керек.

Колдонулган макалалар катары маалыматтарды жазуу, элге жайылтуу, көрсөтүү,эфирге берүү, котормо, макаланы кайра иштеп чыгуу, элге маалыматты таратуу кирет.

Маалыматтарга кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду цитата катары колдонуу, маалыматтын мазмунун башка өңүттө берүүгө тыюу салынат.

Фото/видео/аудио материалдарды агенттик коммерциялык негизде агенттик менен колдонуучунун ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде колдонот.

Акы төлөнүп окулуучу маалыматтарды колдонууга уруксат алуу бул менчик укуктарга толугу менен ээ болуу дегенди билдирбейт. Маалыматтарды колдонууга уруксат берүү бул маалыматка толугу менен автордук укук берүү деп эсептелинбейт.