Биз жөнүндө


Кыргыз телеграф агенттиги (КирТАГ) өз ишин 2010 жылы баштаган.

КирТАГ – бул өлкөдө болуп жаткан башкы саясый, экономикалык, коомдук, маданий жана ошондой эле спорт жанылыктарын чагылдырат.

Мындан тышкары КирТАГ сайтында аналитикалык материалдар, эксперттердин көз карашы жана интервьюлар жарыяланат. КирТАГдын башкы принциптери болуп объективдүүлүк, ыкчамдуулук жана жоопкерчилик саналат.

КирТАГдын колдонулуучуларынын арасында кыргызстандык мааламат колдонуучулардан сырткары чет элдик массмедиалар, мамлекеттик органдар, ишкерлер, коомдук жана эл аралык уюмдар жана ошондой эле дипломатиялык миссиялар саналат. КирТАГ маалымат агенттигинин колдонуучуларынын саны иш күндөрү 9 миңден ашат, рекордуу көрсөткүч 32 миң адамды төзөт.

Фесбуктагы КирТАГдын баракчасында 18миңден ашуун колдонуучу бар.

КирТАГ – эл аралык КазТАГ (Казакстан), ТажикТА (Тажикстан), АфТАГ (Афганистан), УзТАГ (Узбекистан), ИрТАГ (Иран) жана ошондой эле Кытайдагы жана Улуу Жибек жолунда жайгашкан өлкөлөрдүн маалыматын чагылдырган Silkroad News агенттиги менен кызматташат.