Кыргызча
20
Жалган куран
Бишкек
84.54 1.18
68.90 0.21
2.2222 1.1111
3.3333 4.4444

Биз тууралууКыргыз телеграф агенттиги «КирТАГ» (www.kyrtag.kg) – башкы максаты үзгүлтүксүз жаңылыктар түрмөгүн түзүп туруу болгон, маалымат агенттиги. Сайтта күн сайын өлкөнүн саясий, экономикалык, коомдук, маданий жана спорттук жашоосун чагылдырган маалыматтар жарыкка чыгарылат.


Иштин башкы принциби, берилип жаткан маалыматтын объективдүүлүгү жана ыкчамдыгы. «КирТАГ» маалымат агенттигинин негизги керектөөчүлөрү – такталган маалыматты туруктуу булактан алып турууга кызыктар ЖМК, ошондой эле бийликтин жана ишкерликтин өкүлдөрү, интернеттин активдүү колдонуучулары.


www.kyrtag.kg сайтынын аудиториясы:


Google Analytics маалыматы боюнча, аудиториянын негизги бөлүгү – бул 18-65 жаштагы кирешеси ортодон жогору болгон, жогорку билимдүү адамдар.

Сайтка баш баккандардын саны (жумуш күндөрү): 9000 ашуун уникалдуу окурмандар. Рекорд – суткасына 32 000 окурман.
Бир ай арасында баш баккан окурмандардын саны: 200 000 ашуун.
Сайттын каралган баракчаларынын саны: 300 000 ашуун.


КирТАГ социалдык тармактар аркылуу да алдыга карай илгери кадам таштоодо.


Facebook түйүнүндө түзүлгөн баракчасына эки айда 8957 окурман жазылган.


Твиттердеги окурмандардын саны күн санап өсүүдө. «КирТАГ» МА материалдары.

Diesel Forum тармагында да активдүү талкууга алынат.

Агенттик өзүнө пресс-борборду камтыйт. КирТАГ пресс-борборунда маалымат жыйындарын, ар түрдүү брифингдерди жана тегерек столдорду өткөрүүгө болот.