Жарнама берүүчүлөргө

Баннер

Баасы

Жайгаштыруу мөөнөтү

900х100х пикс (үстүңкү бөлүк)

35 000 сом

1 ай

486х60 пикс үстүңкү бөлүк)

40 000 сом

1 ай (баннер 5 жолу алмашып турат)

486х60 пикс (үстүңкү бөлүк)

15 000 сом

15күн

486х60 пикс (үстүңкү бөлүк)

28 000 сом

1 ай

100х100 пикс

22 000 сом

1 ай

210x270 пикс

25 000 сом

1 ай

210x270 пикс

14 000 сом

15 күн

486х60 пикс (астыңкы бөлүк)

14 000 сом

15 күн

486х60 пикс (астыңкы бөлүк)

26 000 сом

1 айКызмат көрсөтүү

Баасы

PR (жарнама багытында) пресс-релиздерди жаңылыктардын лентасына чыгаруу

18 000 сом

PR (жарнама багытында) пресс-релиздерди топ-жаңылыктарга жайгаштыруу чыгаруу

 

25 000 сом

PR (жарнама багытында) пресс-релиздерди рублике «Көз-караш» рубрикасына чыгаруу

20 000 сом

КирТАГ пресс-борборунда пресс-конференция өткөрүү

8 000 сом (саат)

Интервью

18 000 сом

Материал даярдоо: 1 басма бет (бош жерлерди эсепке алганда 70 белги)

150 сом (күн)Баалар салык төлөмүсүз көрсөтүлгөн.

Окурмандын эсине!

Жаңылыктар электрондук түрдө агенттик менен келишим түзгөн колдонуучалыр аркылуу гана сайтка жайгаштырылат. Бул катталгандар чоң мүмкүнчүлүк жаратат. Кыргыз орус тилинде жарык көргөн маалымттарлдын элкетрондук түрүн алар өз жумуштарына колдонсо болот. Жетекчиликтин ишин жаңылыктарда чагылдыруу жана мониторинг жүргүүзүүдө пайдасы тийет.

Кошумча маалымат алуу үчүн КирТАГ маалымат агенттигинин координатору Назгүл Кыдыралиевага кайрылсаңыздар болот:
тел: 996 (312) 900308, 314422
факс: 996 (312) 900313
моб: 996 (551) 226602