Кыргызча
24
Кулжа
Бишкек
76.87 1.14
68.82 0.21
2.2222 1.1111
3.3333 4.4444

Беттер: 1 2 Кийинки Бардыгы