Жазылууну кантип жасалгалоо
Окурмандын эсине!

Жаңылыктар электрондук түрдө агенттик менен келишим түзгөн колдонуучулар аркылуу гана сайтка жайгаштырылат. Бул катталгандар чоң мүмкүнчүлүк жаратат. Кыргыз, орус тилинде жарык көргөн маалымттарлдын электрондук түрүн колдонуучулар өз жумуштарына колдонсо болот. Жетекчиликтин ишин жаңылыктарда чагылдыруу жана мониторинг жүргүүзүүдө пайдасы тийет.

Кошумча маалымат алуу үчүн КирТАГ маалымат агенттигинин координатору Назгүл Кыдыралиевага кайрылсаңыздар болот:

тел: 996 (312) 900308, 314422 факс: 996 (312) 900313
моб: 996 (551) 226602