Кыргызча
28
Жалган куран
+11
Бишкек
74.71 1.20
68.80 0.21
2.2222 1.1111
3.3333 4.4444