Кыргызча
26
Жалган куран
+11
Бишкек
74.48 1.20
69.13 0.21
2.2222 1.1111
3.3333 4.4444