Кыргызча
26
Теке
Бишкек
79.78 1.14
68.46 0.20
2.2222 1.1111
3.3333 4.4444