Кыргызча
27
Бугу
+17
Бишкек
76.38 1.21
67.95 0.21
2.2222 1.1111
3.3333 4.4444