Кыргызча
24
Бугу
+17
Бишкек
75.84 1.20
67.91 0.21
2.2222 1.1111
3.3333 4.4444

Беттер: 1 2 3 4 5 ... 18 Кийинки Бардыгы