Кыргызча
28
Жалган куран
+11
Бишкек
74.71 1.20
68.80 0.21
2.2222 1.1111
3.3333 4.4444
CONTACTS
Кыргыз Республикасы 720017. Бишкек шаары. Москов көчөсү, 143 7 офис
Тел: 996 (312) 314422, 900308
Факс: 996 (312) 900313
Сайт: www.kyrtag.kg
e-mail: [email protected], [email protected]