Кыргызча
25
Бугу
+19
Бишкек
76.32 1.19
67.85 0.21
2.2222 1.1111
3.3333 4.4444

Жаңылыктар тизмеги