Кыргызча
22
Тогуздун айы
+3
Бишкек
74.0993 1.0905
68.0997 0.2055
2.2222 1.1111
3.3333 4.4444

Жаңылыктар тизмеги